Direct aanmelden

De Sjamanistische Trance reis

Een sjamaan kan voor iemand op reis gaan om het afgescheiden deel van de ziel terug te halen. We doen dit door middel van een trancereis. Met behulp van een trommel en ratel gaan we op reis. De voorouders,  gids en krachtdier werken samen met mij. Op het einde van de reis blaas ik de zielsenergie terug in de persoon. De plek hiervoor is de
kruin en het borstbeen.

De sjamanistische denkwijze gaat ervan uit dat de toestand van ziekte of gezondheid zijn oorzaak vindt in de toestand van onze ziel.
De westerse geneeskunde geneest het lichaam en de geest en de
sjamaan geneest de ziel.
Wat voor de mens geldt, geldt ook voor de dieren, planten en bomen.


Sjamanistische healingtechnieken

De soul retrieval is een healingtechniek die wordt gebruikt voor het terugvinden van een deel van de ziel. Oorzaken van het verlies van een deel van de ziel kunnen zijn het verlies van een geliefd persoon, een grote schokkende gebeurtenis zoals een auto-ongeluk, doodsbedreiging, bijna-doodservaringen, een manier van leven die niet
in overeenstemming is met de levensopdracht of door gebeurtenissen die voortkomen uit een vorig leven.
Een deel van de ziel kan, als reactie op een trauma, vertrekken naar een andere werkelijkheid.
Dit gebeurt ter bescherming van de ziel
. Als we bij een auto-ongeval betrokken zijn, kunnen we de laatste seconden zonder angst als een vertraagde film op ons af zien komen. Een zieledeel is dan even vertrokken. Het gevluchte zieledeel zal normalerwijze zelf terugkeren als alles weer veilig is. Maar soms is het in de andere wereld verdwaald of vindt het de situatie nog niet veilig, zoals bij terugkerende mishandeling, incest, pesterij, etc. Iemand die lijdt aan ‘soulloss’, kan het gevoel hebben niet volledig aanwezig te zijn, of kan in z'n verdriet blijven hangen, of last van dissociatie of verslavingen hebben.
Bij soul retrieval of soulloss zal de sjamaan een reis maken om de verdwenen zieledelen terug te halen.


Binnengedrongen vreemde energieën (spiritual intrusions)
‘Intrusions’ zijn wezensvreemde energieën, die niet bij de ziel van de persoon horen. Het kunnen negatieve gedachtevormen zijn, die een ander ons opgedrongen heeft en die wij onbewust geaccepteerd hebben. Ook zieledelen van een overledene die onze middenwereld niet verlaten heeft, kunnen zich onder bepaalde omstandigheden aan onze ziel hechten. Verder kunnen we zelf ook ongemerkt zieledelen van anderen wegnemen.

Vaak is het binnendringen van een vreemd zieledeel mogelijk door (tijdelijke) verzwakking van onze ziel, ontstaan door ‘soulloss’,
zoals onder andere door intens verdriet, stress- en shocksituaties.

Eén van de taken van de sjamaan is de wezensvreemde energie(ën),
de binnendringer(s), eruit te trekken of uit te zuigen. Dit noemt men extractie.

Voorwaarde om een soul retrieval te ondergaan of emotionele blokkades op te lossen is dat de client bereid is het oude los te laten om het nieuwe een kans te geven.